Kalapassin verkkokauppa

Myynnissä luvat 2024.          Quick Guide in English

Osta kalastuslupa tai ravustuslupa kätevästi. Valitse lupa-alue listalta tai kartalta ja maksa. Voit valita ja lunastaa useita eri lupia kerralla tai yhdellä maksutapahtumalla samat vieheluvat myös kaverille tai isommalle ryhmälle, kts. Toimitusehdot; Vieheluvat ryhmälle. Pyydysmerkit tilattavissa lisäpalveluna säänkestävälle materiaalille tulostettuna. Kesällä postitamme ne noin viikon välein. Postin kulku on nykyään ajoittain melko hidasta. Pyydämme tekemään niiden tilaukset ajoissa.

HUOM! Älypuhelimessa valitsemasi lupa-alueen lupatyypit ja ostoskorinäkymän löydät sivun lopusta. Jos et saa lupaviestiä sähköpostiisi, tarkista roskapostikansiosi sisältö. Varmista, että kirjoitat sähköpostisoitteesi täsmälleen oikein, muuten lupaviesti jää tulematta.

TIETOSUOJASELOSTE

KALAPASSIN VERKKOKAUPAN REKISTERISELOSTE

(päivitetty 13.6.2024)


1. Rekisterin pitäjä

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry

Y-tunnus 2448478-3

Kuokkaamaantie 4a, 33800 Tampere

pirkanmaan.kalatalouskeskus@kalatalo.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:

Ismo Kolari, p. 0505929259, info@kalapassi.fi


2. Rekisterin nimi

Kalapassin verkkokaupan asiakasrekisteri


3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietoja käytetään kalastuslupien ja mahdollisten muiden kalatalouteen liittyvien tuotteiden myyntiin ja niitä sekä kalastuksenvalvontaa koskevien asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen sekä kalataloudelliseen tutkimustoimintaan.


4. Rekisterin tietosisältö ja käsiteltävät henkilötietoryhmät

Henkilöön liittyvät tiedot:

- Etu- ja sukunimi

- Osoite

- Puhelinnumero

- Sähköpostiosoite

- Tiedot kalastusluvista ja muista käsitellyistä tilauksista ja toimituksista

- Asiakasnumero

- Yrityksen nimi (jos yritysasiakas)

- Henkilön tietojen käyttö markkinointiin


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tallentuvat asiakkaan tilatessa verkkokaupasta kalastuslupia tai muita tuotteita. Asiakas voi halutessaan sallia markkinoinnin ruksaamalla kohdan ”Tietojani saa käyttää markkinointiin” henkilötietojen syöttämisen yhteydessä.


6. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa niille kalastusoikeuden haltijoille (mm. kalatalousalueet, osakaskunnat ja kunnat), jotka myyvät kalastuslupia ja muita tuotteita verkkokaupassa. Edellä mainituille tahoille luovutetaan tietoja kullekin vain niiden henkilöiden osalta, jotka ovat ostaneet kyseisen kalastusoikeuden haltijan tarjoamia kalastuslupia tai muita tuotteita. Tietoja voidaan myös luovuttaa kalatalouden tutkimustoimintaa ja kalastuksenvalvontaa suorittaville toimijoille.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu, vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä vaatia poistamaan hänen tietonsa rekisteristä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tietojen säilyttämiseen ja käsittelyyn johon on lain mukainen oikeus tai velvoite ja joka on tarpeen kohdassa 3 kuvattujen tarpeiden hoitoa varten. Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi esimerkiksi lähettämällä allekirjoituksellasi vahvistamasi pyyntösi / vaateesi sähköpostilla osoitteeseen info@kalapassi.fi tai kirjeitse postiosoitteeseemme seuraavilla tiedoilla varustettuna: nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Pyydämme lisäksi liittämään viestiin passi- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietojen käsittely ei ole lainmukaista.


10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen asiakasrekisteri sijaitsee palvelimilla, joiden tietoturvasta vastaa alansa johtaviin kuuluva kotimainen tietotekniikka-alan yritys. Rekisteriin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja sitä käyttämään pääsevät henkilöt ovat rajattu. Vain yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.


11. Tietosuojaselosteen päivitys

Saatamme tehdä päivityksiä tähän selosteeseen palvelumme tai tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset saattavat olla tarpeen myös lainsäädännön muuttuessa tai viranomaisen ohjeistuksen takia. Muutokset astuvat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.